Actividades EXTRAESCOLARES

As actividades extraescolares que concebimos na Asociación O Besbello do Calvario 29 son un complemento lúdico e formativo que se adapta ás programacións e esixencias dos diferentes ciclos da Educación Primaria e na Infantil. Ofrecemos ós centros un paquete integral de actividades extraescolares, tanto eventuais coma regulares, que cubren unha oferta cultural e educativa nas seguintes áreas:

 • Img

  MÚsica

  A idea deste curso é a de afondar na expresión musical a través da exploración persoal e dunha serie de actividades paralelas ás curriculares que fomenten o desenvolvemento da linguaxe e de inquedanzas musicais nos nenos. Proponse desenvolver a creatividade e a espontaneidade no "crecemento" musical do alumno

 • Img

  arte dramÁtico e expresiÓn corporal

  Descubrir o arte do teatro como un xogo creativo que esperta a imaxinación e potencia a expresividade corporal e oral. Motivar a autoestima e a confianza dos nenos. Potenciar a socialización, a tolerancia e o traballo en equipo.

 • Img

  xogos cooperativos

  A través dos xogos cooperativos promovese o desenvolvemento do coñecemento mutuo, a comunicación, a confianza, o contacto e a autoestima.
  Habilidades sociais, persoais, autocoñecemento, afirmación e autoestima, autocontrol emocional, autocoidado, recoñecemento e expresión de emocións, a empatía, o razonamento moral e a creatividade...

 • Img

  animaciÓn Á lectura

  Os obxectivos xerais deste curso son:
  - Promover e fomentar á lectura como una actividade de ocupación do tempo libre e fonte de diversión que non quede limitada os espazos da educación formal.
  - Achegar ás/ós alumnas/os do centro educativo á biblioteca, dar a coñecer o recurso en profundidade.

 • Img

  reforzo educativo

  Ante a detección dunha serie de dificultades na aprendizaxe do alumnado, debemos responder ás súas necesidades educativas proporcionando unha educación que permita afianzar o seu desenvolvemento persoal e o seu propio benestar, adquirir as habilidades culturais básicas relativas á expresión e comprensión oral, a lectura, a escritura e o cálculo...

 • Img

  novas tecnoloxías

  Tamén dispoñemos de cursos adicados á informática nas súas máis comúns manifestacións: aprendizaxe de sistemas operativos, ferramentas de traballo, novas tecnoloxías aplicadas á educación....

 • NN.EE. Especiais

  O noso equipo está capacitado para adaptar os seus cursos a alumnados con necesidades educativas especiais e ten programación propia deseñada por especialistas psicopedagogos.